35+ Các câu hỏi phỏng vấn Unix khi xin việc làm IT

1) Unix là gì?

UNIX là một hệ điều hành di động được thiết kế cho các chức năng đa nhiệm và nhiều người dùng hiệu quả. Vì là một hệ điều hành di động nên nó có thể chạy trên các nền tảng phần cứng khác nhau. Nó được viết bằng ngôn ngữ C. Nó được phát triển bởi Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McIlroy và Joe Ossanna.


2) Liệt kê các bản phân phối của UNIX.

UNIX có nhiều bản phân phối bao gồm Solaris UNIX, AIX, HP UNIX và BSD, v.v.


3) Liệt kê một số tính năng của UNIX.

UNIX hỗ trợ hệ thống nhiều người dùng: Trong UNIX, có thể nhiều người dùng có thể sử dụng hệ thống với không gian làm việc và thông tin đăng nhập riêng biệt của họ, tức là nó có hỗ trợ đầy đủ cho môi trường nhiều người dùng.

UNIX hỗ trợ môi trường đa nhiệm: Trong UNIX, nhiều ứng dụng có thể chạy trong một thời điểm duy nhất, điều này còn được gọi là môi trường đa nhiệm.


4) Các khái niệm cốt lõi của UNIX là gì

Các khái niệm cốt lõi của UNIX được đưa ra dưới đây.

 • Kernel- Kernel còn được gọi là trái tim của hệ điều hành. Vai trò cơ bản của nó là tương tác với phần cứng và cũng giám sát các quy trình chính như quản lý bộ nhớ, quản lý tệp và lập lịch tác vụ.
 • Shell- Nó còn được gọi là dấu nhắc lệnh, nó kết nối người dùng với hệ điều hành, bất cứ thứ gì người dùng nhập sẽ được dịch sang ngôn ngữ mà dấu nhắc lệnh hiểu được, sau đó các hành động tương ứng được thực hiện.
 • Lệnh và Tiện ích- Nhiều lệnh tích hợp sẵn giúp người dùng thực hiện các hoạt động hàng ngày.mv,cat,cp,và grep, v.v. Một số ví dụ
 • Thư mục- Mỗi bit dữ liệu được lưu trữ trong các tệp và các tệp này được lưu trữ trong các thư mục, các thư mục này kết hợp với nhau để tạo thành một cấu trúc giống như cây.
Có thể bạn cần →   Những câu hỏi phỏng vấn kỹ sư nông nghiệp chắc chắn nên biết

5) Vỏ UNIX là gì?

UNIX shell là một chương trình được sử dụng làm giao diện giữa người dùng và hệ điều hành UNIX. Nó không phải là một phần của nhân, nhưng nó có thể giao tiếp trực tiếp với máy chủ.


6) Bộ lọc là gì?

Bộ lọc là một chương trình lấy đầu vào từ các đầu vào tiêu chuẩn và thực hiện một số thao tác trên đầu vào đó để tạo ra kết quả dưới dạng đầu ra tiêu chuẩn.


7) Các thiết bị được trình bày trong UNIX là gì?

Tất cả các thiết bị trong UNIX được đại diện bởi các tệp cụ thể nằm trong thư mục /dev.


8) Cách xóa tất cả các tệp trong thư mục hiện tại, cùng với tất cả các thư mục con của nó, chỉ bằng một lệnh không?

Có, bạn nên sử dụng lệnh “rm-r*” cho mục đích này.

Ở đây, lệnh “rm” được sử dụng để xóa các tệp, tùy chọn -r sẽ xóa các thư mục và thư mục con có dữ liệu bên trong của chúng và * được sử dụng để chọn tất cả các mục nhập.


9) Điều gì là cần thiết trước khi chạy tập lệnh shell từ thiết bị đầu cuối?

Bạn phải làm cho tập lệnh shell có thể thực thi được bằng cách sử dụng lệnh “chmod” của UNIX.


10) Làm cách nào để chấm dứt tập lệnh shell nếu câu lệnh?

Câu lệnh if có thể được kết thúc bằng cách sử dụng “fi.”


11) Viết ra một số shell phổ biến với các chỉ số của chúng?

 • sh – Bourne shell
 • csh – C Shell
 • bash – Bourne Again Shell
 • tcsh – enhanced C Shell
 • zsh – Z Shell
 • ksh – Korn Shell

QUẢNG CÁO


12) Các tính năng chính của Korn Shell là gì?

 • Mảng
 • kiểm soát công việc
 • Bí danh lệnh
 • Khả năng thao tác chuỗi
 • Số học số nguyên tích hợp

13) Sự khác nhau giữa lệnh cat và lệnh more là gì?

Lệnh cat được sử dụng để hiển thị nội dung tệp trên thiết bị đầu cuối, trong khi lệnh more được sử dụng giống như máy nhắn tin hiển thị từng trang màn hình Nếu tệp lớn và bạn phải cuộn khỏi màn hình trước khi xem.


14) Lệnh nào được sử dụng để hạn chế thư đến?

Lệnh “mesg” được sử dụng để hạn chế các tin nhắn đến.


15) Lệnh nào được sử dụng để tắt công việc nền cuối cùng?

kill $!” được sử dụng để hủy công việc nền cuối cùng.


16) Cấu trúc dữ liệu nào được sử dụng để duy trì nhận dạng tệp?

Cấu trúc dữ liệu “inode” được sử dụng để duy trì nhận dạng tệp. Mỗi tệp có một inode riêng biệt và một số inode duy nhất.


17) Pipe là gì ?

Pipe được sử dụng để nối hai hoặc nhiều lệnh bằng cách sử dụng ký tự “I” . Đầu ra của lệnh đầu tiên được truyền đến lệnh thứ hai thông qua pipe


18) Liên kết và liên kết tượng trưng trong hệ thống tệp UNIX là gì?

Một liên kết là một tên thứ hai cho một tập tin. Liên kết được sử dụng để gán nhiều tên cho một tệp, nhưng không thể được sử dụng để chỉ định một thư mục có nhiều tên hoặc liên kết tên tệp trên các máy tính khác nhau.

Liên kết tượng trưng là các tệp chỉ chứa tên của tệp khác. Các thao tác trên liên kết tượng trưng được hướng đến tệp do nó chỉ ra. Cả hai hạn chế của các kết nối đều được loại bỏ trong các liên kết tượng trưng.


19) Giải thích khởi động hệ thống trong UNIX.

Khởi động hệ thống là điều đầu tiên diễn ra khi nhấn nút nguồn trong UNIX. Bất cứ khi nào nhấn nút nguồn, BIOS sẽ được kích hoạt và kiểm tra xem tất cả phần cứng được kết nối với hệ thống có hoạt động bình thường hay không, sau khi thành công, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng cung cấp xác thực.QUẢNG CÁO


20) Làm thế nào để thay đổi mật khẩu trong hệ điều hành UNIX?

Để thay đổi mật khẩu trong hệ điều hành UNIX:

 1. Nhập lệnh passwd.
 2. Bạn sẽ nhận được một màn hình nhắc nhập mật khẩu mặc định (hiện tại), hãy nhập mật khẩu hiện tại của bạn.
 3. nếu mật khẩu hiện tại được xác minh, thì thiết bị đầu cuối sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu mới.
 4. Nhập mật khẩu mới hai lần và mật khẩu của bạn sẽ được cập nhật.

21) Cách liệt kê các thư mục trong UNIX?

Lệnh ls có thể được sử dụng để liệt kê các thư mục trong dấu nhắc lệnh. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng nhiều lệnh ls như:

Có thể bạn cần →   Phỏng vấn API và sự khác biệt giữa các loại API Testing
ls -aTrong Linux, các tệp ẩn bắt đầu bằng. (chấm) Biểu tượng và chúng không hiển thị trong thư mục thông thường. Lệnh (ls -a) sẽ liệt kê toàn bộ danh sách thư mục hiện tại bao gồm các tệp ẩn.
ls -lNó sẽ hiển thị danh sách ở định dạng danh sách dài.
ls -lhLệnh này sẽ hiển thị cho bạn kích thước tệp ở định dạng con người có thể đọc được. Kích thước của tệp khó đọc khi được hiển thị theo byte. Lệnh (ls -lh) sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu liên quan đến Mb, Gb, Tb, v.v.
ls -lhSNếu bạn muốn hiển thị các tệp của mình theo thứ tự giảm dần (cao nhất ở trên cùng) theo kích thước của chúng, thì bạn có thể sử dụng lệnh (ls -lhS).
ls -l – -block-size=[KÍCH THƯỚC]Nó được sử dụng để hiển thị các tệp ở định dạng kích thước cụ thể. Tại đây, trong [SIZE], bạn có thể chỉ định kích thước theo yêu cầu của mình.
ls -d */Nó được sử dụng để chỉ hiển thị các thư mục con.
ls -g hoặc ls -lGVới điều này, bạn có thể loại trừ cột thông tin nhóm và chủ sở hữu.
ls -nNó được sử dụng để in ID nhóm và ID chủ sở hữu thay vì tên của họ.
ls –color=[Giá trị]Lệnh này được sử dụng để in danh sách dưới dạng màu hoặc không màu.
ls -liLệnh này in số chỉ mục nếu tệp trong cột đầu tiên.
ls -pNó được sử dụng để xác định thư mục một cách dễ dàng bằng cách đánh dấu các thư mục bằng dấu gạch chéo (/).
ls -RNó cũng sẽ hiển thị nội dung của các thư mục con.
ls -lXNó sẽ nhóm các tệp có cùng phần mở rộng lại với nhau trong danh sách.
ls -ltNó sẽ sắp xếp danh sách bằng cách hiển thị một tệp được sửa đổi gần đây ở trên cùng.
là ~Nó cung cấp nội dung của thư mục chính.
ls../Nó cung cấp nội dung của thư mục mẹ.
ls –versionNó kiểm tra phiên bản của lệnh ls.

22) Làm cách nào để kiểm tra ngày trong UNIX?

Để hiển thị ngày trong UNIX, hãy sử dụng lệnh date trong dấu nhắc lệnh.

Câu hỏi phỏng vấn Unix

23) Làm thế nào để đăng xuất trong UNIX?

Để đăng xuất khỏi UNIX, hãy gõ lệnh logout trong dấu nhắc lệnh.


24) Làm cách nào để tắt hệ thống trong UNIX?

Để thực hiện tắt hệ thống trong UNIX, bạn có thể sử dụng các lệnh sau:

 • halt
 • init 0
 • init 6
 • power off
 • reboot
 • shutdown

25) Có bao nhiêu loại tệp tin trong UNIX?

Có ba loại tệp trong UNIX:

 • Tệp thông thường: Tệp thông thường là tệp chứa dữ liệu, văn bản hoặc hướng dẫn chương trình.
 • Thư mục: Chúng bao gồm cả tệp thông thường và tệp đặc biệt.
 • Tệp đặc biệt: Đây là những tệp cung cấp quyền truy cập duy nhất vào phần cứng như ổ cứng, Ổ đĩa CD-Rom, v.v.

26) Tập tin ẩn trong UNIX là gì?

Các tệp ẩn trong UNIX là các tệp có .(dấu chấm) trước tên tệp. Các tệp này không hiển thị trong trình quản lý tệp truyền thống.

Các ví dụ phổ biến về tệp ẩn là:

 • .profile
 • .kshrc
 • .rhosts
 • .cshrc

27) Sự khác biệt giữa dấu chấm đơn và dấu chấm kép trong UNIX là gì?

. -đại diện cho thư mục hiện tại

.. -đại diện cho thư mục mẹ.


28) Làm cách nào để tạo tệp trong UNIX?

Tạo tệp trong UNIX rất đơn giản. Người dùng cần sử dụng trình chỉnh sửa vi để tạo tệp mới.

Nhập tên tệp vi trong dấu nhắc lệnh để tạo tệp mới. Chúng ta cũng có thể sử dụng lệnh touch để tạo tệp 0 byte.


29) Làm thế nào để hiển thị nội dung của một tập tin?

Người dùng có thể sử dụng lệnh cat theo sau tên tệp để hiển thị lệnh của tệp. Lệnh này nên được nhập vào dấu nhắc lệnh. Cú pháp của lệnh được hiển thị bên dưới.

$ cat filename

Trong đó con mèo là lệnh để xem nội dung của tệp được chỉ định bởi tên tệp. Ngoài ra, nếu bạn muốn số dòng được hiển thị cùng với nội dung, bạn có thể sử dụng lệnh cat với tùy chọn -b.


30) Cách tính số từ trong một tập tin?

Để đếm số từ trong một tệp, hãy sử dụng lệnh sau.

$ wc filename

Trong đó wc là lệnh đếm số từ trong tệp được chỉ định bởi tên tệp .


31) Làm cách nào để tạo một tệp trống trong UNIX?

Các tệp trống có thể được tạo bằng cách sử dụng lệnh touch, cú pháp của lệnh touch như sau:

$ touch filename

Câu hỏi phỏng vấn Unix

32) Làm thế nào để biết thư mục làm việc hiện tại trong UNIX?

Để biết thư mục làm việc hiện tại, hãy chạy lệnh sau trên thiết bị đầu cuối.

$ pwd

Câu hỏi phỏng vấn Unix

33) Làm thế nào để biết thông tin về một tập tin?

Để lấy thông tin về một tệp, hãy sử dụng lệnh sau.

$ file filename

Câu hỏi phỏng vấn Unix

34) Làm cách nào để thay đổi thư mục trong UNIX?

Để thay đổi thư mục, bạn có thể sử dụng lệnh cd trong cửa sổ terminal. Nó thay đổi thư mục hiện tại thành thư mục được chỉ định.

$ cd directory-name

Câu hỏi phỏng vấn Unix

35) Làm cách nào để di chuyển tệp từ thư mục này sang thư mục khác trong UNIX?

Trong UNIX, lệnh mv được sử dụng để di chuyển tệp từ thư mục này sang thư mục khác.

$ mv <file-name> <destination path>

Câu hỏi phỏng vấn Unix

36) Làm cách nào để sao chép tệp từ thư mục này sang thư mục khác trong UNIX?

Trong UNIX, lệnh cp được sử dụng để sao chép tệp từ thư mục này sang thư mục khác. Cú pháp của lệnh cp được đưa ra dưới đây.

$ cp -r source filename destination file name.

-r được sử dụng để sao chép tất cả nội dung của một thư mục bao gồm các thư mục con theo cách đệ quy.

Câu hỏi phỏng vấn Unix

37) Làm cách nào để xóa tệp trong UNIX?

Để xóa tệp, bạn có thể sử dụng lệnh rm. Cú pháp của lệnh rm được đưa ra dưới đây.

$ rm <filename>

chúng ta có thể sử dụng -r với lệnh rm để xóa tất cả các thư mục con theo cách đệ quy.

Câu hỏi phỏng vấn Unix

38) Làm thế nào để tạo một thư mục mới trong UNIX?

Để tạo một thư mục mới, bạn có thể sử dụng lệnh mkdir.

$ mkdir <tên thư mục>

Câu hỏi phỏng vấn Unix

39) Làm cách nào để gỡ bỏ thư mục trong UNIX?

Để xóa thư mục, bạn có thể sử dụng lệnh rmdir. Để sử dụng lệnh này, hãy sử dụng cú pháp sau.

$ rmdir tên tệp.

Câu hỏi phỏng vấn Unix
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x