Cách nhập (input) dữ liệu trong Python

nhập dữ liệu trong python

Python cung cấp hai phương thức tích hợp để đọc dữ liệu từ bàn phím.

 • input(prompt)
 • raw_input(prompt)

Nhập dữ liệu từ bàn phím trong python với input

Hàm input được sử dụng trong tất cả các phiên bản Python mới nhất. Input từ người dùng và sau đó đánh giá biểu thức. Trình thông dịch Python tự động xác định xem người dùng nhập một chuỗi, một số hay một danh sách

# Chương trình nhập liệu từ bàn phím
name = input("Họ và tên của bạn: ") 
print(name) 

Với đoạn lệnh input trên thì ta sẽ có kết quả

Trình thông dịch Python sẽ không thực hiện các dòng tiếp theo cho đến khi người dùng nhập đầu vào.

Thêm 1 ví dụ nữa để hiểu rõ hơn vấn đề

name = input("Định danh: ") # Nhập chuỗi
age = int(input("Số thứ tự: ")) # Nhập số nguyên
marks = float(input("Số điểm: ")) # Float
print("The name is:", name) 
print("The age is:", age) 
print("The marks is:", marks) 

Kết quả của chương trình

Theo mặc định, hàm input() nhận đầu vào là một chuỗi nên nếu chúng ta cần nhập kiểu số nguyên hoặc kiểu float thì hàm input() phải được ép kiểu.

age = int(input("Enter your age: ")) # Nhập số nguyên
marks = float(input("Enter your marks: ")) # Float

Chúng ta có thể thấy trong đoạn mã trên nơi chúng ta nhập dữ liệu nhập của người dùng vào int và float .

Có thể bạn cần →   Hàm Filter và ví dụ về hàm Filter trong Python

Hàm input() hoạt động như thế nào?

 • Dòng chảy của chương trình đã dừng lại cho đến khi người dùng nhập đầu vào.
 • Câu lệnh văn bản hay còn gọi là dấu nhắc là tùy chọn để viết trong hàm input() . Lời nhắc này sẽ hiển thị thông báo trên bảng điều khiển.
 • Hàm input() tự động chuyển đổi đầu vào của người dùng thành chuỗi. Chúng ta cần chuyển đổi đầu vào một cách rõ ràng bằng cách sử dụng kiểu truyền.
 • raw_input() – Hàm raw_input được sử dụng trong phiên bản cũ hơn của Python như Python 2.x. Nó nhận đầu vào từ bàn phím và trả về dưới dạng một chuỗi

Nhập dữ liệu từ bàn phím trong python với Raw_input

name = raw_input( "Nhập tên của bạn : " ) 
in name

Cách nào để kiểm tra phiên bản Python ?

Để kiểm tra phiên bản Python, hãy mở dòng lệnh (Windows), shell (Mac) hoặc terminal (Linux/Ubuntu) và chạy python -version . Nó sẽ hiển thị phiên bản Python tương ứng.

Phần kết

Trên đây là cách nhập dữ liệu từ bàn phím trong Python cách dễ hiểu nhất. Với một vài ví dụ ngắn gọn này, ITMASTER.VN mong rằng các bạn sẽ rõ hơn nhiều điều hay trong Python.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x