Cách thêm phần tử vào danh sách trong Python – Ví dụ dễ hiểu

thêm phần từ vào danh sách python

Python cung cấp các phương thức tích hợp để nối hoặc thêm các phần tử vào danh sách. Chúng ta cũng có thể nối một danh sách vào một danh sách khác. Những phương pháp này được đưa ra dưới đây.

 • append(elmt) Thêm giá trị vào cuối danh sách.
 • insert(index, elmt) Chèn giá trị vào vị trí chỉ mục đã chỉ định.
 • extends(iterable) Mở rộng danh sách bằng cách thêm đối tượng có thể lặp lại.

Bây giờ hãy cũng ITMASTER.VN đi khám phá từng cách trên với ví dụ cụ thể nhé.

Sử dụng hàm append(elmt)

Hàm này dùng để thêm phần tử vào cuối danh sách.

them phan tu vao list python

Các bạn có thể tham khảo đoạn Code này nhé

# Ví dụ soạn thảo bởi ITMASTER.VN
names = ["Hoàng", "Văn", "Lâm", "Giang"] 
 
print('Danh sách tên hiện tại là:', names) 
 
new_name = input("Vui lòng nhập tên:\n") 
names.append(new_name) # Sử dụng hàm append()  
 
print('Danh sách tên được cập nhật là:', names) 

Thêm phần tử vào dữ liệu List với insert(index, elmt)

Hàm insert() thêm các phần tử tại vị trí chỉ mục đã cho. Khá hữu ích khi chúng ta muốn chèn phần tử vào một vị trí cụ thể.

# Lab_Test được thực hiện bởi ITMASTER.VN
list1 = [10, 20, 30, 40, 50] 
 
print('Danh sách số hiện tại là: ', list1) 
 
el = list1.insert(3, 77) 
print("Danh sách mới là: ",list1) 
 
n = int(input("Nhập số bạn cần chèn vào thêm:\n")) 
 
index = int(input('Nhập vị trí bạn muốn chèn:\n')) 
 
list1.insert(index, n) 
 
print('Danh sách sau khi đã thêm là:', list1) 

Thêm phần tử vào danh sách với extend(iterable)

Hàm extends() được sử dụng để thêm các phần tử có thể lặp lại vào danh sách. Nó chấp nhận đối tượng có thể lặp lại làm đối số. 

Có thể bạn cần →   Cách nhập (input) dữ liệu trong Python

Tham khảo đoạn code dưới đây và kết quả để hình dung rõ hơn về phương thức này.

# Lab_Test được thực hiện bởi ITMASTER.VN
list1 = [10,20,30] 
list1.extend(["52.10", "43.12" ]) # mở rộng phần tử danh sách 
print(list1) 
list1.extend((40, 30)) #mở rộng phần tử bộ 
print(list1) 
list1.extend("ITMASTER.VN") #mở rộng các phần tử chuỗi 
print(list1) 

Phần kết

Bài viết trên ITMASTER.VN đã trình bày một vài phương pháp để thêm phần tử vào danh sách trong Python. Các cách trên có cách trình bày khá dễ hiểu cho người mới nhập môn món Python. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn. Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ email : hello@itmaster.vn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x