Danh sách các hàm cơ bản thường dùng trong lập trình Python

Dưới đây là một số hàm cơ bản trong Python:

 1. print(): In ra một giá trị hoặc một chuỗi các giá trị.
 2. input(): Nhận đầu vào từ người dùng và trả về một chuỗi.
 3. len(): Trả về độ dài của một đối tượng (chuỗi, danh sách, bộ,…).
 4. type(): Trả về kiểu dữ liệu của một đối tượng.
 5. int(): Chuyển đổi một giá trị thành kiểu số nguyên.
 6. float(): Chuyển đổi một giá trị thành kiểu số thực.
 7. str(): Chuyển đổi một giá trị thành kiểu chuỗi.
 8. range(): Tạo một danh sách các số nguyên từ một giá trị bắt đầu đến một giá trị kết thúc.
 9. list(): Chuyển đổi một đối tượng thành kiểu danh sách.
 10. tuple(): Chuyển đổi một đối tượng thành kiểu bộ.
 11. set(): Chuyển đổi một đối tượng thành kiểu tập hợp.
 12. dict(): Tạo một từ điển (dictionary) với các cặp key-value.
 13. zip(): Ghép các phần tử từ các danh sách, bộ hoặc các đối tượng iterable khác với nhau để tạo ra một iterator.
 14. sorted(): Sắp xếp các phần tử của một đối tượng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
 15. max(): Trả về giá trị lớn nhất trong một đối tượng.
 16. min(): Trả về giá trị nhỏ nhất trong một đối tượng.
 17. sum(): Tính tổng các phần tử trong một đối tượng.
 18. abs(): Trả về giá trị tuyệt đối của một số.
 19. pow(): Tính luỹ thừa của một số.
 20. round(): Làm tròn một số đến một số chữ số thập phân cụ thể.
 21. format(): Định dạng một chuỗi với các giá trị đầu vào.
Có thể bạn cần →   Module math: Thư viện toán học mạnh mẽ trong Python

Đây chỉ là một số hàm cơ bản, còn rất nhiều hàm khác được hỗ trợ trong Python.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x