Danh sách các hàm nâng cao trong lập trình Python

Danh sach ham trong python

Ở bài viết trước, ITMASTER.VN đã đưa ra danh sách các hàm cơ bản trong lập trình Python

Danh sách hàm nâng cao lập trình Python

 1. zip(): kết hợp các phần tử từ các iterable (list, tuple, set,..) thành các cặp, và trả về một iterator các cặp đó → Hàm Zip trong Python
 2. enumerate(): liệt kê các phần tử trong một iterable và trả về một iterator với các phần tử được đánh số thứ tự bắt đầu từ 0. → Hàm Enumerate Python
 3. map(): áp dụng một hàm cho từng phần tử của một iterable, trả về một iterator chứa các giá trị đã được xử lý bởi hàm đó. → Hàm Map Python
 4. filter(): lọc ra các phần tử của một iterable dựa trên một điều kiện được xác định trong hàm, trả về một iterator các phần tử thỏa mãn điều kiện đó. → Hàm Filter trong Python
 5. reduce(): áp dụng một hàm liên tục lên các phần tử của một iterable, kết hợp chúng thành một giá trị duy nhất. → Hàm Reduce trong Python
 6. lambda(): tạo một hàm vô danh (anonymous function) trong Python.
 7. sorted(): sắp xếp các phần tử của một iterable và trả về một danh sách các phần tử đã được sắp xếp.
 8. any(): kiểm tra xem có ít nhất một phần tử trong iterable thoả mãn điều kiện được xác định trong hàm không, trả về True hoặc False.
 9. all(): kiểm tra xem tất cả các phần tử trong iterable đều thoả mãn điều kiện được xác định trong hàm không, trả về True hoặc False.
 10. zip_longest(): giống như hàm zip() nhưng cho phép kết hợp các iterable có độ dài khác nhau bằng cách thêm giá trị mặc định (thường là None) cho các phần tử thiếu của iterable.
 11. itertools: một module trong Python cung cấp các công cụ để tạo ra các iterator, các hoán vị (permutations), các tổ hợp (combinations), các sản phẩm Cartesian (Cartesian products), v.v.
  Tìm hiểu Module Itertools trong python
 12. math: một module trong Python cung cấp các hàm toán học, bao gồm các hàm số học, hàm số lượng giác, hàm logarithm, v.v
  Tìm hiểu Module Math trong Python
 13. random: một module trong Python cung cấp các công cụ để tạo ra các giá trị ngẫu nhiên, bao gồm các hàm sinh số ngẫu nhiên, các hàm lựa chọn ngẫu nhiên, v.v.
Có thể bạn cần →   Cách đảo ngược chuỗi Python dễ hiểu nhất với 5 phương thức
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x