Giới thiệu: iTMaster.vn

Phương châm phát triển của iTMaster.vn đó là tạo dựng 1 cộng đồng tuyển dụng và tìm việc làm cho tất cả mọi người trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Slogan của chúng tôi đó chính là giúp người chọn đúng việc, việc tìm được người.

Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra được 1 cộng đồng trợ giúp nhanh hỗ trợ người dùng tại Việt Nam.

Được xây dựng bắt đầu từ tháng 4-2020, chúng tôi bắt đầu xây dựng các nội dung cơ bản sau tại iTMaster.vn

  • Chia sẻ các kiến thức cơ bản về tuyển dụng
  • Chia sẻ các kiến thức cơ bản về lĩnh vực IT Infrastructure
  • Kinh nghiệm phỏng vấn, xin việc
  • Các mẫu CV, cách viết CV

Updated: 18/4/2022