Hàm input() trong lập trình Python

Hàm input() trong Python được sử dụng để nhận đầu vào từ người dùng thông qua bàn phím. Khi được gọi, hàm này sẽ hiển thị một prompt (lời nhắc) trên màn hình, đợi người dùng nhập vào giá trị và trả về giá trị đó dưới dạng một chuỗi.

Ví dụ về input trong Python

Cú pháp của hàm input() như sau:

input([prompt])

Trong đó, prompt là một chuỗi tùy chọn để hiển thị trước khi người dùng nhập vào giá trị. Nếu không có prompt được cung cấp, hàm input() sẽ chỉ đợi người dùng nhập vào giá trị.

Ví dụ:

name = input("Enter your name: ")
print("Hello, " + name + "!")

Khi chạy chương trình này, một prompt “Enter your name: ” sẽ được hiển thị trên màn hình. Người dùng nhập vào tên của họ và nhấn Enter. Sau đó, chương trình sẽ lưu tên đó vào biến name và in ra một thông báo chào mừng với tên người dùng đó.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x