Hàm len() trong lập trình python

Trong Python, hàm len() được sử dụng để trả về độ dài của một chuỗi (string), một danh sách (list), một bộ (tuple), hoặc một đối tượng có thể được lặp lại (iterable object).

Cú pháp của hàm len() như sau:

len(object)

Trong đó, object là đối tượng cần đo độ dài.

Ví dụ về hàm Len() trong Python

Ví dụ:

string = "Hello World"
print(len(string))  # output: 11

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
print(len(my_list))  # output: 5

Hàm len() là một hàm rất hữu ích trong Python và được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý các chuỗi và danh sách.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x