Hàm reduce() trong lập trình Python nâng cao

Trong Python, reduce() là một hàm thuộc module functools được sử dụng để kết hợp các phần tử của một iterable thành một giá trị duy nhất, thông qua một hàm được định nghĩa trước đó.

Cú pháp của hàm reduce() như sau:

reduce(function, sequence)

Ở đây, function là hàm được sử dụng để kết hợp các phần tử của sequence, và sequence là một iterable.

Trong quá trình thực hiện, hàm reduce() sẽ áp dụng hàm function lên hai phần tử đầu tiên của sequence, sau đó lấy kết quả trả về và áp dụng tiếp hàm function lên kết quả đó và phần tử tiếp theo của sequence. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi không còn phần tử nào trong sequence.

Dưới đây là một ví dụ minh họa cho hàm reduce() trong Python:

Ví dụ: Tính tổng của một list

from functools import reduce

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
total = reduce(lambda x, y: x + y, numbers)
print(total)  # Output: 15

Ở đây, hàm reduce() được sử dụng để tính tổng của các phần tử trong list numbers. Hàm lambda x, y: x + y được sử dụng để kết hợp hai phần tử của list bằng cách cộng chúng lại với nhau. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi không còn phần tử nào trong list. Kết quả cuối cùng sẽ là tổng của các phần tử trong list.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x