Mô hình TCP/IP và chức năng của mô hình TCP/IP

Mô hình TCP / IP

 • Mô hình TCP / IP đã được phát triển trước mô hình OSI.
 • Loại mô hình không hoàn toàn giống với mô hình OSI.
 • Mô hình TCP / IP bao gồm năm tầng: Application, Transport, Network, Data link and Physical
 • Bốn lớp đầu tiên cung cấp các tiêu chuẩn vật lý, giao diện mạng, kết nối internet và các chức năng truyền tải tương ứng với bốn lớp đầu tiên của mô hình OSI và bốn lớp này được biểu diễn trong mô hình TCP / IP bởi một lớp duy nhất được gọi là lớp ứng dụng (Application).
 • TCP/IP là một giao thức phân cấp được tạo thành từ các module tương tác và mỗi module trong số chúng cung cấp chức năng cụ thể.

Chức năng của các tầng TCP/IP

Tầng Network

 • Đây là tầng thấp nhất của mô hình TCP/IP.
 • Tầng này là sự kết hợp của tầng Physical và Datalink được định nghĩa trong mô hình tham chiếu OSI.
 • Nó xác định cách dữ liệu sẽ được gửi vật lý qua mạng.
 • Lớp này chịu trách nhiệm chính cho việc truyền dữ liệu giữa hai thiết bị trên cùng một mạng.
 • Các chức năng được thực hiện bởi lớp này là đóng gói gói dữ liệu IP thành các khung được truyền qua mạng và ánh xạ địa chỉ IP thành địa chỉ vật lý.
 • Các giao thức được sử dụng bởi lớp này là ethernet, token ring, FDDI, X.25, frame relay.

Tầng Internet

 • Lớp internet là lớp thứ hai của mô hình TCP / IP.
 • Lớp internet còn được gọi là lớp mạng.
 • Trách nhiệm chính của lớp internet là gửi các gói tin từ bất kỳ mạng nào và chúng đến đích bất kể con đường chúng đi.

Sau đây là các giao thức được sử dụng trong lớp này:

Giao thức IP : Giao thức IP được sử dụng trong lớp này và nó là phần quan trọng nhất của toàn bộ bộ TCP / IP.

Sau đây là các trách nhiệm của giao thức này:

 • Địa chỉ IP: Giao thức này thực hiện các địa chỉ máy chủ logic được gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ IP được internet và các lớp cao hơn sử dụng để xác định thiết bị và cung cấp định tuyến kết nối internet.
 • Giao tiếp giữa máy chủ với máy chủ: Nó xác định đường dẫn mà dữ liệu sẽ được truyền.
 • Đóng gói và định dạng dữ liệu: Giao thức IP chấp nhận dữ liệu từ giao thức lớp truyền tải. Giao thức IP đảm bảo rằng dữ liệu được gửi và nhận một cách an toàn, nó đóng gói dữ liệu thành thông điệp được gọi là IP datagram.
 • Phân mảnh và lắp ráp lại: Giới hạn đặt ra đối với kích thước của sơ đồ IP theo giao thức lớp liên kết dữ liệu được gọi là Đơn vị truyền tối đa (MTU). Nếu kích thước của IP datagram lớn hơn đơn vị MTU, thì giao thức IP sẽ chia datagram thành các đơn vị nhỏ hơn để chúng có thể truyền qua mạng cục bộ. Việc phân mảnh có thể được thực hiện bởi người gửi hoặc bộ định tuyến trung gian. Ở phía người nhận, tất cả các đoạn được tập hợp lại để tạo thành một thông điệp ban đầu.
 • Định tuyến: Khi IP datagram được gửi qua cùng một mạng cục bộ như LAN, MAN, WAN, nó được gọi là phân phối trực tiếp. Khi nguồn và đích nằm trên mạng xa, thì IP datagram được gửi gián tiếp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách định tuyến sơ đồ IP thông qua các thiết bị khác nhau như bộ định tuyến.
Có thể bạn cần →   Telnet là gì ? Chức năng của Telnet trong việc quản trị hệ thống

Giao thức ARP

 • ARP là viết tắt của Address Resolution Protocol .
 • ARP là một giao thức lớp mạng được sử dụng để tìm địa chỉ vật lý từ địa chỉ IP.
 • Hai thuật ngữ chủ yếu được liên kết với Giao thức ARP:
  • ARP request: Khi một người gửi muốn biết địa chỉ vật lý của thiết bị, nó sẽ truyền yêu cầu ARP tới mạng.
  • ARP reply: Mọi thiết bị được gắn vào mạng sẽ chấp nhận yêu cầu ARP và xử lý yêu cầu. Chỉ người nhận nhận ra địa chỉ IP và gửi lại địa chỉ thực của nó dưới dạng ARP trả lời. Người nhận thêm địa chỉ vật lý vào cả bộ nhớ đệm của nó và vào tiêu đề datagram

Giao thức ICMP

 • ICMP là viết tắt của Internet Control Message Protocol.
 • Nó là một cơ chế được sử dụng bởi các máy chủ hoặc bộ định tuyến để gửi các thông báo liên quan đến các vấn đề về datagram trở lại người gửi.
 • Một gói dữ liệu di chuyển từ bộ định tuyến đến bộ định tuyến cho đến khi nó đến đích. Nếu một bộ định tuyến không thể định tuyến dữ liệu vì một số điều kiện bất thường như liên kết bị vô hiệu hóa, thiết bị đang cháy hoặc tắc nghẽn mạng, thì giao thức ICMP được sử dụng để thông báo cho người gửi rằng gói dữ liệu không thể gửi được.
 • Giao thức ICMP chủ yếu sử dụng hai thuật ngữ:
  • ICMP Test : ICMP Test được sử dụng để kiểm tra xem điểm đến có thể đến được hay không.
  • ICMP Reply: ICMP Reply được sử dụng để kiểm tra xem thiết bị đích có phản hồi hay không.
 • Trách nhiệm cốt lõi của giao thức ICMP là báo cáo các vấn đề chứ không phải sửa chữa chúng. Trách nhiệm của việc sửa chữa thuộc về người gửi.
 • ICMP có thể gửi các thông điệp tới nguồn chứ không thể gửi tới các bộ định tuyến trung gian. Bởi vì IP datagram mang địa chỉ của nguồn và đích chứ không phải của bộ định tuyến mà nó được chuyển tới.

Tầng Transpot

Tầng này chịu trách nhiệm về độ tin cậy, kiểm soát luồng và hiệu chỉnh dữ liệu được gửi qua mạng

Hai giao thức được sử dụng trong lớp truyền tải là User Datagram ProtocolTransmission Control Protocol

 • User Datagram Protocol  (UDP)
  • Nó cung cấp dịch vụ không kết nối và phân phối truyền tải từ đầu đến cuối.
  • Đây là một giao thức không đáng tin cậy vì nó phát hiện ra lỗi nhưng không chỉ định lỗi.
  • Giao thức dữ liệu người dùng phát hiện ra lỗi và giao thức ICMP báo cáo lỗi cho người gửi rằng gói dữ liệu người dùng đã bị hỏng.
  • UDP bao gồm các trường sau:
   Địa chỉ cổng nguồn: Địa chỉ cổng nguồn là địa chỉ của chương trình ứng dụng đã tạo thông báo.
   Địa chỉ cổng đích: Địa chỉ cổng đích là địa chỉ của chương trình ứng dụng nhận thông báo.
   Tổng chiều dài: Nó xác định tổng số byte của gói dữ liệu người dùng tính bằng byte.
   Checksum: Tổng kiểm tra là một trường 16 bit được sử dụng để phát hiện lỗi.
  • UDP không chỉ định gói nào bị mất. UDP chỉ chứa tổng kiểm tra; nó không chứa bất kỳ ID nào của một phân đoạn dữ liệu.

Transmission Control Protocol (TCP)

 • Nó cung cấp đầy đủ các dịch vụ lớp vận chuyển cho các ứng dụng.
 • Nó tạo ra một mạch ảo giữa người gửi và người nhận, và nó hoạt động trong suốt thời gian truyền.
 • TCP là một giao thức đáng tin cậy vì nó phát hiện lỗi và truyền lại các khung bị hỏng. Do đó, nó đảm bảo tất cả các phân đoạn phải được nhận và thừa nhận trước khi quá trình truyền được coi là hoàn thành và một mạch ảo bị loại bỏ.
 • Khi kết thúc gửi, TCP chia toàn bộ thông điệp thành các đơn vị nhỏ hơn được gọi là phân đoạn và mỗi phân đoạn chứa một số thứ tự cần thiết để sắp xếp lại các khung để tạo thành một thông báo ban đầu.
 • Cuối cùng, TCP thu thập tất cả các phân đoạn và sắp xếp lại chúng dựa trên số thứ tự.
Có thể bạn cần →   HTTP và HTTPS là gì ? Tìm hiểu và so sánh sự khác nhau của 2 giao thức

Tầng Application

 • Lớp ứng dụng là lớp trên cùng trong mô hình TCP / IP.
 • Nó chịu trách nhiệm xử lý các giao thức cấp cao, các vấn đề về đại diện.
 • Lớp này cho phép người dùng tương tác với ứng dụng.
 • Khi một giao thức tầng Application muốn giao tiếp với một tầng Application khác, nó sẽ chuyển tiếp dữ liệu của nó tới lớp transpot
 • Có một sự không rõ ràng xảy ra trong lớp ứng dụng. Mọi ứng dụng không thể được đặt bên trong lớp ứng dụng ngoại trừ những ứng dụng tương tác với hệ thống liên lạc. Ví dụ: không thể xem xét trình soạn thảo văn bản trong lớp ứng dụng trong khi trình duyệt web sử dụng giao thức HTTP để tương tác với mạng mà giao thức HTTP là giao thức lớp ứng dụng.

Các giao thức chính được sử dụng trong tầng Application

 • HTTP: HTTP là viết tắt của giao thức truyền Siêu văn bản. Giao thức này cho phép chúng tôi truy cập dữ liệu qua world wide web. Nó truyền dữ liệu dưới dạng văn bản thuần túy, âm thanh, video. Nó được biết đến như một giao thức truyền siêu văn bản vì nó có hiệu quả sử dụng trong môi trường siêu văn bản nơi có các bước chuyển nhanh chóng từ tài liệu này sang tài liệu khác.
 • SNMP: SNMP là viết tắt của Simple Network Management Protocol. Nó là một khuôn khổ được sử dụng để quản lý các thiết bị trên internet bằng cách sử dụng bộ giao thức TCP / IP.
 • SMTP: SMTP là viết tắt của Giao thức truyền thư đơn giản. Giao thức TCP / IP hỗ trợ e-mail được gọi là giao thức truyền thư đơn giản. Giao thức này được sử dụng để gửi dữ liệu đến một địa chỉ e-mail khác.
 • DNS là viết tắt của Domain Name System. Địa chỉ IP được sử dụng để xác định duy nhất kết nối của máy chủ lưu trữ với internet. Tuy nhiên, mọi người thích sử dụng tên thay vì địa chỉ. Do đó, hệ thống ánh xạ tên đến địa chỉ được gọi là Hệ thống tên miền.
 • TELNET: Nó là chữ viết tắt của Terminal Network. Nó dùng để thiết lập kết nối giữa máy tính cục bộ và máy tính từ xa.
 • FTP: FTP là viết tắt của File Transfer Protocol. FTP là một giao thức internet tiêu chuẩn được sử dụng để truyền các tệp từ máy tính này sang máy tính khác.

TỔNG HỢP : ITMASTER.VN

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x