Phỏng vấn Java: Đánh giá kiến thức và kỹ năng của ứng viên về ngôn ngữ lập trình Java

Java đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Một công việc quan trọng trong quá trình tuyển dụng lập trình viên Java là phỏng vấn, giúp đánh giá kiến thức và kỹ năng của ứng viên về ngôn ngữ lập trình này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi qua một số câu hỏi phổ biến trong phỏng vấn lập trình viên Java và giải thích chi tiết về từng câu hỏi.

1. Java là gì?

Java là một ngôn ngữ lập trình cao cấp, hướng đối tượng và độc lập với nền tảng. Nó cho phép lập trình viên viết một lần và chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau. Java được phát triển bởi Sun Microsystems (hiện tại thuộc sở hữu của Oracle Corporation) và được phát hành lần đầu tiên vào năm 1995. Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong lĩnh vực phát triển ứng dụng Web, di động và máy tính.

2. Java có hoàn toàn hướng đối tượng không?

Java không hoàn toàn hướng đối tượng. Mặc dù Java được thiết kế để hướng đến kiểu lập trình hướng đối tượng, nhưng nó vẫn có một số loại dữ liệu không phải là đối tượng, như char, byte và float. Tuy nhiên, các kiểu dữ liệu này vẫn phải tuân theo quy tắc của lập trình hướng đối tượng trong Java.

3. Tính năng nổi bật của Java là gì?

Java có một số tính năng nổi bật như sau:

 • Sự đơn giản: Java được thiết kế để dễ học và dễ sử dụng. Cú pháp của nó tương tự như C++, giúp các lập trình viên có kinh nghiệm với C++ chuyển đổi sang Java dễ dàng hơn.
 • Tính an toàn: Java có một môi trường thực thi an toàn và đảm bảo bảo mật. Trình thông dịch Java Virtual Machine (JVM) kiểm tra và kiểm soát việc truy cập dữ liệu và mã trong quá trình thực thi chương trình.
 • Tính di động: Java cho phép chương trình chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả máy tính và thiết bị di động. Điều này làm cho Java trở thành một ngôn ngữ lập trình ưu việt để phát triển ứng dụng di động.
 • Độc lập với nền tảng: Chương trình Java có thể được viết một lần và chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau mà không cần chỉnh sửa mã nguồn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho lập trình viên.
Có thể bạn cần →   7 gợi ý về điểm mạnh nên áp dụng khi phỏng vấn việc làm

4. Có bao nhiêu loại dữ liệu trong Java?

Trong Java, có 8 kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive Data Types) và 5 kiểu dữ liệu tham chiếu (Reference Types). Dưới đây là danh sách các kiểu dữ liệu trong Java:

Kiểu dữ liệu nguyên thủy:

 • boolean: đại diện cho giá trị true hoặc false.
 • byte: kiểu số nguyên 8-bit, giới hạn từ -128 đến 127.
 • char: kiểu ký tự Unicode 16-bit.
 • short: kiểu số nguyên 16-bit, giới hạn từ -32,768 đến 32,767.
 • int: kiểu số nguyên 32-bit, giới hạn từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647.
 • long: kiểu số nguyên 64-bit, giới hạn từ -9,223,372,036,854,775,808 đến 9,223,372,036,854,775,807.
 • float: kiểu số thực 32-bit, dùng để lưu trữ số thực có phần thập phân.
 • double: kiểu số thực 64-bit, dùng để lưu trữ số thực có phần thập phân.

Kiểu dữ liệu tham chiếu:

 • class: đại diện cho đối tượng của một lớp.
 • interface: đại diện cho một giao diện.
 • array: đại diện cho một mảng.
 • enum: đại diện cho một tập hợp các hằng số.
 • annotation: đại diện cho một chú thích.

5. JDK, JRE và JVM là gì?

Trong quá trình phát triển Java, có ba thuật ngữ quan trọng liên quan đến môi trường phát triển và thực thi Java. Dưới đây là giải thích từng thuật ngữ:

 • JDK (Java Development Kit): Đây là bộ công cụ phát triển Java, cung cấp các công cụ và tài liệu cho việc phát triển ứng dụng Java. JDK bao gồm chương trình biên dịch Java (javac), trình thông dịch JVM (Java Virtual Machine) và các công cụ khác như trình soạn thảo mã nguồn (editor) và trình gỡ lỗi (debugger).
 • JRE (Java Runtime Environment): JRE là môi trường thực thi Java, nơi chạy các ứng dụng viết bằng Java. JRE bao gồm trình thông dịch JVM và các thư viện cần thiết để chạy chương trình Java. Nếu bạn chỉ muốn chạy các ứng dụng Java, bạn chỉ cần cài đặt JRE trên máy tính của mình.
 • JVM (Java Virtual Machine): JVM là một máy ảo Java, đóng vai trò là trình thông dịch và thực thi chương trình Java. JVM chạy trên nền tảng phần cứng của máy tính và giúp chương trình Java chạy đúng và hiệu suất cao trên nhiều hệ điều hành khác nhau.

6. Giải thích phương thức main() trong chương trình Java.

Phương thức main() là điểm thực thi của chương trình Java, và là điểm vào khi thực hiện một xử lý trong chương trình. Khi chạy một ứng dụng Java, JVM tìm và chạy phương thức main() đầu tiên được tìm thấy trong lớp chứa phương thức này. Phương thức main() thường có cú pháp như sau:

public static void main(String[] args) {
  // Các câu lệnh thực thi chương trình
}

Phương thức main() phải có các thuộc tính sau:

 • Phương thức phải được định nghĩa với quyền truy cập công khai (public).
 • Phương thức phải được xác định là tĩnh (static).
 • Phương thức phải không trả về giá trị (void).
 • Phương thức nhận đối số args là một mảng các chuỗi (String[] args), cho phép truyền đối số từ dòng lệnh vào chương trình.
Có thể bạn cần →   Cách ứng phó với 5 câu hỏi phỏng vấn PHP phổ biến

Phương thức main() kết thúc khi chương trình kết thúc, và nó là điều kiện để các phương thức khác được thực thi.

7. Những tính năng nổi trội của Java là gì?

Java có một số tính năng nổi trội, góp phần làm cho nó trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến như hiện nay:

 • Tính hướng đối tượng: Java được thiết kế để hướng đến kiểu lập trình hướng đối tượng, cho phép lập trình viên tạo và sử dụng các đối tượng để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lập trình.
 • Nền tảng độc lập: Chương trình Java có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau mà không cần chỉnh sửa mã nguồn. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho lập trình viên.
 • Đa luồng: Java hỗ trợ đa luồng, cho phép chạy nhiều luồng thực thi đồng thời trong một chương trình. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất và độ ổn định của chương trình.
 • Dễ học, dễ hiểu: Java có cú pháp đơn giản và gần gũi với ngôn ngữ lập trình khác như C++. Điều này làm cho nó dễ tiếp cận và học tập đối với các lập trình viên mới.
 • Bảo mật: Java được xây dựng trên nền tảng an toàn và được kiểm soát bởi JVM. Java sử dụng các cơ chế như tường lửa bảo mật và quản lý bộ nhớ để đảm bảo tính an toàn của ứng dụng.

8. Java có được hỗ trợ exception handling không?

Java hỗ trợ exception handling, cho phép xử lý các lỗi hoặc ngoại lệ trong quá trình thực thi chương trình. Exception trong Java được xử lý thông qua cơ chế try-catch-finally. Lập trình viên có thể bắt các exception cụ thể và xử lý chúng dựa trên nhu cầu của ứng dụng.

9. Java có garbage collection không?

Java có garbage collection, quản lý việc giải phóng bộ nhớ tự động và làm tăng hiệu suất của chương trình. Khi một đối tượng không còn sử dụng, JVM sẽ tự động thu hồi bộ nhớ được cấp phát cho đối tượng đó. Điều này giúp giảm thiểu việc rò rỉ bộ nhớ và tối ưu hóa hiệu suất của chương trình.

10. Java có hỗ trợ multithreading không?

Java hỗ trợ multithreading, cho phép chạy nhiều luồng thực thi đồng thời trong một chương trình. Luồng (thread) là một dòng thực thi độc lập trong chương trình, cho phép thực hiện nhiều công việc song song. Điều này giúp cải thiện hiệu suất và tăng khả năng đáp ứng của chương trình.

Tổng kết

Trên đây là một số câu hỏi phổ biến trong phỏng vấn lập trình viên Java và giải thích chi tiết về từng câu hỏi. Phỏng vấn lập trình viên Java là một quá trình quan trọng để đánh giá kiến thức và kỹ năng của ứng viên. Đối với một lập trình viên Java, nắm vững những khái niệm cơ bản này là rất quan trọng để thành công trong việc phát triển ứng dụng Java.

#itmaster.vn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x