Tìm hiểu kiến thức về kiến trúc mạng máy tính

kiến trúc mạng máy tính

Định nghĩa kiến trúc mạng máy tính

iến trúc mạng máy tính được định nghĩa là thiết kế vật lý và logic của phần mềm, phần cứng, giao thức và phương tiện truyền dữ liệu. Đơn giản chúng ta có thể nói rằng máy tính được tổ chức như thế nào và các nhiệm vụ được phân bổ cho máy tính như thế nào.

Có 2 loại kiến trúc mạng được sử dụng

 • Mạng ngang hàng ( Peer-To-Peer)
 • Mạng mô hình Client-Server

Mạng ngang hàng Peer-To-Peer

Mạng ngang hàng là mạng trong đó tất cả các máy tính được liên kết với nhau với đặc quyền và trách nhiệm như nhau trong việc xử lý dữ liệu.

Mạng ngang hàng hữu ích cho các môi trường nhỏ, thường lên đến 10 máy tính. Loại mạng này không có máy chủ chuyên dụng

Các quyền đặc biệt được chỉ định cho mỗi máy tính để chia sẻ tài nguyên, nhưng điều này có thể dẫn đến sự cố nếu máy tính có tài nguyên bị lỗi.

Ưu điểm của mạng ngang hàng:

 • Nó ít tốn kém hơn vì nó không chứa bất kỳ máy chủ chuyên dụng nào.
 • Nếu một máy tính ngừng hoạt động nhưng các máy tính khác sẽ không ngừng hoạt động.
 • Nó dễ dàng thiết lập và bảo trì do mỗi máy tính tự quản lý.
Có thể bạn cần →   Tìm hiểu mô hình OSI trong mạng máy tính

Nhược điểm của Mạng ngang hàng:

 • Trong trường hợp của mạng ngang hàng, nó không chứa hệ thống tập trung. Do đó, nó không thể sao lưu dữ liệu vì dữ liệu ở các vị trí khác nhau.
 • Nó có một vấn đề bảo mật vì thiết bị được quản lý chính nó.

Mạng Client/Server

Mạng Client – Server là một mô hình mạng được thiết kế cho người dùng cuối được gọi là máy khách, để truy cập các tài nguyên như bài hát, video, v.v. từ một máy tính trung tâm được gọi là Server ( Máy chủ )

Bộ điều khiển trung tâm được gọi là Server trong khi tất cả các máy tính khác trong mạng được gọi là Clients

Máy chủ sẽ thực hiện tất cả các hoạt động chính như bảo mật và quản lý mạng. Tất nhiên nó sẽ chịu trách nhiệm quản lý tất cả các tài nguyên như tệp, thư mục, máy in…

Tất cả các máy khách giao tiếp với nhau thông qua một máy chủ. Ví dụ: nếu client1 muốn gửi một số dữ liệu đến client 2, thì trước tiên nó sẽ gửi yêu cầu đến server để được cấp quyền. Máy chủ gửi phản hồi đến client1 để bắt đầu giao tiếp của nó với client2

Ưu điểm của mạng client/server:

 • Mạng Client/Server chứa hệ thống tập trung. Do đó chúng ta có thể sao lưu dữ liệu một cách dễ dàng.
 • Mạng Client/Server có một máy chủ chuyên dụng giúp cải thiện hiệu suất chung của toàn hệ thống.
 • Bảo mật tốt hơn trong mạng Client/Server vì một máy chủ duy nhất quản lý các tài nguyên được chia sẻ.
 • Nó cũng làm tăng tốc độ chia sẻ tài nguyên.
Có thể bạn cần →   Mạng máy tính là gì ? Ưu điểm của xử lý phân tán trong mạng.

Nhược điểm của mạng Client/Server:

 • Mạng máy Client/Server đắt tiền vì nó yêu cầu máy chủ có bộ nhớ lớn.
 • Nó yêu cầu quản trị viên mạng chuyên dụng để quản lý tất cả các tài nguyên.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x